معرفی کوتاه جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی #نوزایی_ایرانی #رنسانس_ایرانی #ایرانشهری

  Facebook Comments

گفتگوی شهروز اش، شاهین نژاد و جیسون جرجانی در باره نگاه ایرانشهری و همانندی های آن با تجربیات یهودیان در درازای تاریخ #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی

  Facebook Comments

برنامه زرتشت در ۲۶ ژانویه: شهروز اش، شاهین نژاد و جیسون جرجانی #نوزایی_ایرانی #رنسانس_ایرانی

  Facebook Comments

نبرد جمهوری اسلامی با عربستان، دعوای بنی هاشم و بنی امیه است نه نبرد ایرانشهر و دشمنانش

  Facebook Comments

نگاهی به متون زرتشتی – شاهین نژاد و الیکا بقایی، بخش دوم #رنسانس_ایرانی #نوزائی_ایرانی

Facebook Comments

فراخوان ۱۷ دی۹۶ آزادی پوشش زنان #اعتراضات_سراسری #freeiran

روز ۱۷دی برای دفاع از حق انتخاب زنان ایرانی از هنرمندان و قشر متوسط ایران دعوت می شود که به

error: محتویات سایت برای جلوگیری از سرقت خبری تحت حفاظت می باشد