نگاهی به متون زرتشتی – شاهین نژاد و الیکا بقایی، بخش دوم #رنسانس_ایرانی #نوزائی_ایرانی

Facebook Comments

فراخوان ۱۷ دی۹۶ آزادی پوشش زنان #اعتراضات_سراسری #freeiran

روز ۱۷دی برای دفاع از حق انتخاب زنان ایرانی از هنرمندان و قشر متوسط ایران دعوت می شود که به

جبهه ایرانگرایان دربرگیرنده پان ایرانیست ها، جبهه ملی، حزب مشروطه و رنسانس ایرانی، از خیزش ملی ایرانیان علیه فساد و خفقان پشتیبانی می نمایند #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی

  Facebook Comments

پیام سخنگوی رنسانس ایرانی در پشتیبانی خیزش دیماه ۹۶ #تظاهرات_سراسری #iran

  نیروهای مسلح پاره ای از ملت ایران هستند و خودشان از وضعیت کشور به ستوه آمده اند. در ضمن،

شعار زیبای هم اسلام و هم قرآن هردو فدای ایران قیام دی ماه۹۶ #تظاهرات_سراسری #iran

    #تظاهرات_سراسری #iran Facebook Comments

error: محتویات سایت برای جلوگیری از سرقت خبری تحت حفاظت می باشد