یک اسلام، دو برداشت، سروته یک کرباس

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهچون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند «دو اسلام، سراپا متضاد»این تیتر رساله‌ایی

پیمان با فردوسی: کاری دیدنی از جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی به مناسبت بزرگداشت فردوسی (۲۵ اردیبهشت)

  Facebook Comments

پیمان با فردوسی: کاری از جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی در بزرگداشت شاهنامه و فردوسی

  Facebook Comments

پیوستگی گاتاها با اوستا

پیوستگی گاتاها و اوستا از سیروس پارسی “از کسی بترس که یک کتاب دارد و آنرا مقدس می پندارد”. –

error: محتویات سایت برای جلوگیری از سرقت خبری تحت حفاظت می باشد