بیانیه پنج سازمان سیاسی و فرهنگی در باره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی

 

به روال دوره های گذشته، نظام جمهوری اسلامی همه امکانات و راهکارهایش را بکار گرفته است تا دوباره در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، با کشاندن ملت به سوی صندوق ها، مدعی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و وجود آزادی های سیاسی در کشور شود. نمایش انتخاباتی که فاقد پایه ای ترین عناصر لازم برای حاکمیت ملی است و بالاترین دستاوردش، ایجاد مشروعیت کاذب برای نظام در صحنه جهانی می باشد.

بنابر تعریف، رئیس جمهور برگزیده اینچنین انتخاباتی، رییس قوه مجریه خواهد شد که مسئولیتش، ریاست دستگاه اجرایی کشور در چارچوب قانون اساسی است. همان قانونی که دربرگیرنده اصل ولایت فقیه است و بَند بَند آن با مذهب تشیع و طبیعتا با تبعیض میان شهروندان گره خورده است. بنابراین برای باورمندان به قانون اساسی جمهوری اسلامی، شرکت در انتخابات در پیش، توجیه عقلانی دارد ولی برای کسانی که مشکلات بزرگ کشور را فرای دعواهای جناحی درون حکومتی می بینند و وجود قانون اساسی کنونی را سد بزرگی در برابر هرگونه اصلاح امور می دانند، حضور در این نمایش زشت، تنها توهینی به شعور انسانها و کُنشی نابخردانه می باشد. اصولا نظامی که از ملتش آزادی گزینش ساده ترین مسائل مانند گزینش پوشش و رخت و لباس را دریغ کرده، چگونه می تواند به آن ملت، آزادی در گزینش مدیران و سیاست گذاران کشور را بدهد؟!

ما هم به دنبال این هستیم که در یک فرآیند بی خشونت و متمدنانه، کشور از این سراشیب زوال و فروپاشی رهایی یابد و این کابوس سی و هشت ساله که به ورشکستگی ایران در اقتصاد و اجتماع و اخلاق انجامیده پایان یابد ولی این را هم می دانیم که اصلاحات تدریجی در نظام کنونی نه یک خواسته و برنامه عملی که یک آب در هاونگ کوبیدن تکراری است. شاهد این مدعا هم این است که حلقه خودی های نظام در این سالها، تنگ و تنگ تر شده است بگونه ای که نخستین رئیس جمهور آن برای حفظ جانش به غرب پناهنده شده، رئیس جمهور سابق این نظام پس از هشت سال ریاست، رد صلاحیت شده و رئیس جمهور اسبقش، ممنوع التصویر گشته است!!

بنابر نکاتی که گوشزد شد، شرکت در انتخابات درون حکومتی ریاست جمهوری را نه مشارکت در تعیین سرنوشت ملت که همراهی با این جناح و یا آن جناح نظام می دانیم که بر سر سهم بردن بیشتر از سفره انقلاب!!، کشوری را به ورشکستگی و ملتی را به فقر و محنت کشیده اند. همراهی با هر یک از تشنگان قدرت را دور از خِرَد، آزادگی شرافت و میهن دوستی می دانیم و از اینرو، انتخابات ریاست جمهوری را تحریم می نماییم.

پاینده ایران،      اردیبهشت ۲۵۷۶

سازمانهای امضا کننده به ترتیب حروف الفبا: جبهه ملی- شاخه آمریکا، جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی، جنبش ملی “ما هستیم”، حزب مشروطه (لیبرال دموکرات)، سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

Facebook Comments Box