سخن آتاتورک با محمدعلی فروغی در باب شاهنامه

 

آتاتورک خطاب به محمد علی فروغی سفیر ایران در ترکیه:
«شما ایرانی ها قدر ملیت خود را نمیدانید که ریشه داشتن در زمین چه نعمتی عظیم است
و ملیت زمانی مصداق پیدا میکند که آن ملت را بزرگان ادب و حکمت و سیاست و در تمدن بشری سابقه ممتد باشد
شما قدر بزرگان خود را نمیدانید و عظمت شاهنامه را نمیابید که این کتاب سند مالکیت و ملیت و ورقه هویت شماست . . .»

«آتاتورک خطاب به محمد علی فروغی سفیر ایران در ترکیه:...»

میدان فردوسی سلماس در سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به میدان”انقلاب” تغییر نام یافت! و پس از تصویب تغییر نام میدان ” فردوسی” به ” انقلاب” مجسمه فردوسی از میدانی که به نام شاعر بزرگ ايران نامگذاری گردیده بود خداحافظی کرد.
معلوم نيست مسئولان اين شهر با اين اقدام ناشيانه خود در سالگرد پيروزي انقلاب چه اهداف خاصي را دنبال مي كنند اما بايد به اين سئوال ساده افكار عمومي پاسخ بدهند كه چگونه پس از ۳۶ سال به اين كشف بزرگ رسيده‌اند كه آيا «فردوسي» هم با آرمان هاي انقلاب ضديت داشته كه اينگونه با مجسمه و نام او برخورد حذفي مي‌كنند؟ آيا اين اقدام وهن انقلاب و دهه فجر نيست؟ آيا در اين شهر ميدان ديگري نبود كه به نام «انقلاب» نامگذاري شود؟ ضديت با مفاخر ملي ايران تا به كجا؟ استانداري دولت تدبير در اين استان در واكنش به اين اقدام، چه پاسخي دارد؟

 

Facebook Comments Box