بیانیه جبهه ایرانگرایان در باره پدیده کولبری و رخدادهای اخیر بانه #ایرانگرایان #کولبری #بانه

هممیهنان گرامی،
شوربختانه در هفته های اخیر گواه یکی دیگر از پیامدهای تلخ اقتصاد زوال یافته و رو به ورشکستگی ایران بوده ایم: پدیده کولبری
مدیریت ناکارآمد کشور در همه زمینه ها بویژه دامنه اقتصادی، به افزایش بی مانند بیکاری، گرانی سرسام آور، تعطیلی کارگاهها و کارخانه های تولیدی و افول چشمگیر کشاورزی انجامیده است. افزون بر این، نبود سرمایه گذاری دولتی و خارجی برای ایجاد کار در کشور، منجر به پدید آمدن انواع مشاغل کاذب در همه استانهای ایران گردیده است.
در این میان، قاچاق کالا یکی از این پدیده های شوم متداول در استانهای مرزی کشور شده است. کولبرانی که در نهایت گرفتاری مالی و بیکاری در نواحی غربی کشور، پیاده نظام قاچاق کالا شده اند، همانند بیکاران، دستفروشان و بساطی های استانهای درونی کشور، قربانی هستند با این تفاوت که به دلیل حضور نیروهای انتظامی در نوار مرزی، گاهی شناسایی و حتی کشته می شود. دهها تن از این هممیهنان بخت برگشته ما در هر سال با تیر ماموران و یا در اثر سرمای کوهستان می میرند. آنها هم قربانی سومدیریت در کشور توسط مدیران نالایق و فاسدی می باشند که از ساختن پایین ترین سطح رفاه برای مردم، ناتوان بوده اند و با آزمندی سیر نشدنی در پی غارت منابع و امکانات ایران هستند.
دولت های ناتوان و عمدتا فاسدی که در سه دهه گذشته سکاندار هدایت کشور بوده اند، همه در ویرانی و زوال حوزه های صنعت، کشاورزی، مالی و بازرگانی نقش داشته اند و این محدود به دولت روحانی و احمدی نژاد نمی شود. دم زدن از استقلال و ادعای قدرت نمودن در جهان، از سوی نظامی که بزرگترین واردکننده همه گونه کالا حتی خوراک ملت است، گزافه ای بیش نیست.
همه ایرانیان از جای جای کشور را سزاوار داشتن زندگی شرافتمندانه و بهره وری از امکانات و منابع ایران می دانیم. از اینرو ضمن ابراز همدردی با خانواده های کولبران قربانی، مسئولیت این رخدادهای تلخ را متوجه جمهوری اسلامی می دانیم. همچنین نباید اجازه داد تا گروههای قومگرا و جدایی خواه، این معضل بزرگ ملی را تبدیل به شعارهای قومی و قبیله ای خود کنند و به وحدت ملی خدشه وارد نمایند.
پاینده ایران
جبهه ایرانگرایان (دربرگیرنده جبهه ملی- تشکیلات آمریکا، سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست، حزب مشروطه ایران و جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی) – سپتامبر ۲۰۱۷

#کولبری #بانه # ایرانگرایان

Facebook Comments Box