خسته نباشی کربلایی!! #اربعین #محرم  #کربلا

امسال هم هرطور شده خودت را به کربلا رساندی و چهلمین روز شهادت امام حسین را به سوگ نشستیالبته چهلمین روز که غلط است،تا امروز دقیقا پانصدویازده هزارو چهل روز از شهادت امام حسین می گذرد!!درود بر تو که پانصدو یازده هزارو چهلمین روز شهادت امامت را سوگواری کردی!رد شدن از راهها چطور بود؟ هیچ میدانی در راه از چه چیزهایی رد شدی؟کودکان کار رادیدی؟ کارتن خوابها را چطور؟ خانه های کاه گلی؟مادران خود فروش؟ پدران کلیه فروش؟هیچ میدانی در کشور خودت از چند کربلای خانگی گذشتی تا به پانصدو یازدهمین سوگ امامت بنشینی؟در بین راه چه خوردی؟خرما،حلوا،ماهی،و انواع خوراکی ها که نشان از مهمانوازی عراقی ها دارد!نشان از مهمان نوازی همین برادران دینی که چندی قبل خرمشهرمان را خدا از دستشان آزاد کرد!مهمان نوازی برادران عراقی که در جنگ به خاک و ناموس و مال و فرهنگمان تجاوز کردند چطور بود؟غذایشان بوی خون شهدا را نمی داد؟عجب وفادار ماندی به خون شهدای جنگ!۱۴۰۰سال است کربلا را به یاد داری ,چطور یادت رفت ۳۰ سال قبل جوانان این وطن در همان خاک شوم پرپر شدند؟تا به حال از خودت نپرسیدی که چرا آمریکا بدون دلیل دشمن است و عراق با کشتن میلیونها ایرانی برادر است؟نپرسیدی چرا رفتن به مزار کوروش جرم و دشوار است و رفتن با پای پیاده به کربلا ساده و سهل؟نپرسیدی چرا واژه ی مرگ بر عراق یا مرگ بر عربستان نداریم؟نپرسیدی چرا آنها از عراق پیاده به حرم امام رضا نمی آیند اگر انقدر معتقد هستند؟و نپرسیدی چرا فقط ۴ سال است این پیاده روی عظیم بر قرار است!!هیچوقت نپرس چون با اندکی تفکر خواهی فهمید که بازیچه ای…بازیچه ی یک اتحاد نامقدس عربی …نیمی از کشورت را به مکه و کربلا ببر تا همچون زالو باخون مردم مملکتت فربه شوند !نیم دیگرش هم سهم اختلاس برای فرارشان در روزهای سخت!قرار من و تو هم حمله بعدی اعراب به وطن و ناموست! زیارت قبول کربلایی.

#اربعین #محرم  #کربلا

Facebook Comments Box