کمک های خود برای آسیب دیدگان را از راه بنیاد نوروز به دست هممیهنان برسانید

www.Norooz.org

از هواداران و هموندان جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی خواهشمندیم که برای یاری رساندن به آسیب دیدگان زمین لرزه استان کرمانشاه، مبالغ دهشمندی خود را از راه واریز کردن به حساب بنیاد نوروز مستقیما به دست هموطنان رنجدیده برسانند.

فصل سرما در راهست. باید سقفی بر سر هممیهن آسیب دیده و سوگوار خود بنا کنیم.

کمکهای خود را می توانید باکارت اعتباری، پای پال و یا واریز کردن به حساب نوروز، هر چه سریعتر به ایران برسانید

www.Norooz.org

 

 

Facebook Comments Box