نشانه های رنسانس ایرانی

کودکی اسباب بازی هایش را در شهری از شهرهای کشور برای کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه می فروشد. این معنای همبستگی ملی و عواطف زیبای یک ملت کهن است

Facebook Comments Box