بیانیه جبهه ایرانگرایان در باره ایران ستیزی در زیر نام دموکراسی خواهی

هممیهنان گرامی

وضعیت کنونی کشور، همه ایران دوستان را وامی دارد تا نسبت به کنشها و واکنشهای موجود در فضای فرهنگی و سیاسی، حساس و موشکاف باشند و از رخدادهای به ظاهر ساده و پیش پا افتاده، بی تفاوت گذر نکنند.

چندی است که حرکتهای آشکار ایران ستیزانه با شعارهای دمکراسی خواهانه در برونمرز جلوه می کنند. اعلام موجودیت یک جبهه یا شورا یا سازمان در یک گردهمایی، پدیده تازه ای نیست ولی بهره گیری از نقاب حقوق بشری و دمکراسی خواهی برای اهداف آشکار تجزیه طلبانه، ترفند نوینی برای حمله به یگانگی ملی ما به عنوان ملت تاریخی ایران است. طرح فدرالیسم برای کشوری که مردمانش از پگاه تاریخ بر یک هویت مشترک خودآگاه بوده اند و همزیستی نمونه ای داشته اند، چیزی جز برنامه ریزی برای پاره پاره کردن ایران بدون عنوان کردن مستقیم این هدف شوم نمی باشد. بیگمان، گذاشتن شعار فدرالیسم در کنار حفظ یکپارچگی کشور، توهین به شعور مخاطبان است.

طرح مباحثی همچون “آموزش به زبان مادری”، “کثیرالمله بودن ایران”، “هویت قومی” و “حق تعیین سرنوشت”، که بی گمان ماندگاری ایران را هدف قرار داده بود و با هوشیاری میهن پرستان، شکست خورد اکنون جای خود را به عناوین به ظاهر بی خطر و مثبت داده اند. آنان که جسارت طرح آشکار تجزیه کشور را ندارند، امروز با زدن ماسک دمکراتیک بر چهره، به دنبال همان اهداف اهریمنی یعنی کشاندن کشور به بحران های قومی، زبانی، دینی، جنگ داخلی و سرانجام فروپاشی می باشند.

جبهه ایرانگرایان طرح هر شعار و برنامه ای را که تهدیدی متوجه یکپارچگی کشور و وحدت ملت یگانه ایران نمایند، محکوم کرده و با همه نیرو با آن رویارویی می نماید، چه این برنامه ها مستقیما رنگ و بوی قومی- قبیله ای داشته باشند و چه در پشت ظاهر دمکراسی خواهی، جهانی شدن و تجدد پنهان شده باشند.

پاینده ایران
جبهه ایرانگرایان: سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، جبهه ملی ایران (تشکیلات آمریکا) و جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی

Facebook Comments Box