فراخوان ۱۷ دی۹۶ آزادی پوشش زنان #اعتراضات_سراسری #freeiran

روز ۱۷دی برای دفاع از حق انتخاب زنان ایرانی از هنرمندان و قشر متوسط ایران دعوت می شود که به جنبش معیشتی مردمی و اعتراضات سراسری یپیوندند

 

#اعتراضات_سراسری

#freeiran

Facebook Comments Box