نبرد جمهوری اسلامی با عربستان، دعوای بنی هاشم و بنی امیه است نه نبرد ایرانشهر و دشمنانش

 

Facebook Comments Box