تحریم سپاه و حضور حشدالشعبی ها در ایران


بررسی تحریم سپاه پاسداران از طرف دولت آمریکا و قرار دادن آنها در لیست گروههای تروریستی و دعوت نظام جمهوری اسلامی از تروریستهای دولتی عراق(حشدالشعبی) به ایران برای کمک به سیل زدگان

Facebook Comments Box