گفتگو درباره اندیشه‌ و جهان‌بینیِ ایرانشهری پنجشنبه ۱۲آکوست ساعت ٢٢ ايران برابر با ١٩:٣٠ اروپاى مركزى

گفتگو درباره اندیشه‌ و جهان‌بینیِ ایرانشهری پنجشنبه ۱۲آکوست ساعت ٢٢ ايران برابر با ١٩:٣٠ اروپاى مركزى

در کلاب هاوس از لینک زیر وارد شوید

https://www.clubhouse.com/event/PD59KBNa

Facebook Comments Box