گلوبالیسم چیست؟

 

گلوبالیسم یک جریان و سیستم فکری هست که به جهانی شدن بی مرز می‌اندیشند .
آنها معتقد هستند که جهان با این روند پیشرفت رسانه ای و تکنولوژیکی… که دارد، باید به جایی برسد که به این کشمکش های ناسیونالیستی و قومی و … خاتمه دهد و وارد یک فاز دیگری از همزیستی برسد.

به عنوان یک انسان که همه انسانها برابر هستند در این جهان زیست کند .

آزاد باشد هر جا که خواست بروند و زندگی کنند.
قانون دولتی و مرزی نباشد که آنها را محدود کند.
اما ناسیونالیستی و ملی گرایی مانع رشد این اندیشه هست.

اتحادیه اروپا تقریبا دنباله روی چنین رویه هستند.
آنها یک پول واحد با اقتصاد مشترک تشکیل دادند که بتوانند در مقابل غول اقتصادی بزرگ جهان یعنی آمریکا بایستد و مقاومت کنند .
و اگر توانستن دلار را از چرخه اقتصاد جهان حذف کرد و پول واحد خود را جایگزین کنند.
بجای سلطه اقتصادی آمریکا خود سلطه پیدا کند تا بدین وسیله قوانین گلوبالیستی را بر جهان تحمیل کند.

حتی فراتر از آن گلوبالیست ها برای برنامه های خود پول رایج به این شکل را هم نمی‌ خواهند. این تنها آغاز کار هست آنها به دنبال یک پول و یک اعتبار جهانی هستند که بطور سیستم واحد در اختیار هر فرد قرار میگیرد .
یک اعتبار مجازی یا چیزی شبیه به آن

در این سیستم به راحتی هر فردی با هر تراکنشی به راحتی رد یابی شده و تحت کنترل قرار میگیرد.
در واقع گلوبالیست میخواهد همه افراد جامعه بشری را کنترل کند
این سیستم بانک جهانی که به بهانه مبارزه با پولشویی بین الملی در برابر تروریسم تأسیس شده .
کارش همین هست یعنی علاوه بر نظارت بر عملکردهای اقتصادی دولت ها میتواند هر فردی را در این سیستم رد یابی کند .

گلوبالیست ها در ظاهر شعار انسان گرایی می دهند اما اهداف آنها چیز دیگری هست .
آنها جهانی میخواهند که مرزی نباشد بتوانند هویت های ملی و قومی را از میان بردارند .
و زمانی که هویت اصلی ملت ها از میان برود دیگر هیچ اتحاد و جنبشی و شورشی شکل نمیگیرد.
چون اشتراکات ملی میهنی و یا قومی که شکل دهنده جنبش ها هست از میان رفته.
دولت حاکم بر این سیستم یک دولت نامرئی است .

فرض کنیم جهان طبق سلیقه گلوبالیسم به همه آرمانهای خود رسیده باشد .
و ما اکنون در چنین جهانی زندگی میکنیم .حالا می خواهیم یک سفر به شمال زیبای ایران برویم یا به سرزمین کردستان و یا استان فارس و یا لرستان برویم بجای مردمان شمال ایران با آن لحجه زیبا یا بجای مردمان کرد و …
شاهد انواع مردمانی رنگا رنگ از هر ملیتی خواهیم بود با انواع زبانهای خارجی و رنگ و تیره های عجیب و غریب و مختلف.
چیزی که تابحال ندیده بودیم و یا در فکر ما نمیگنجید.

در بین این جمعیتها افراد چینی ، بنگلادشی، آفریقایی ، لهستانی و عرب و… خواهیم دید . جمعیتی بین الملی

چون آنها معتقد هستند که طبیعت و منابع طبیعی متعلق به کل بشر هست
و کسی حق مالکیت بر چیزی ندارد.
مرزها قراردادی و ساخته دست انسان هست.
در چنین جهانی همسایه بغل دستی شما ممکن هست یک عرب باشد و همسایه طبقه بالای شما یک روسی و…
در چنین وضعیتی دیگر فرهنگی و سنتهای ملی جشنهای باستانی و آداب و رسوم و ادبیات و… وجود خارجی ندارد.
ببینید تصور چنین وضعیتی بسیار وحشتناک هست .
گلوبالیست ها در برابر جنایت کاران هم کیش خود بی تفاوت هستند اینجاست که شعار انسان گرایی آنها پوچ و بی معنی هست.
حال حساب کنید که اگر گلوبالیست اقتصادی آنقدر قدرت داشت که مقابل آمریکا بایستد.
دیگر تحریم ها بر علیه ایران کارگر نبود و نظام هر کاری و هر جنایتی دلش میخواست چه در داخل و در منطقه انجام میداد
حالا هم انجام میدهد
اما در آن صورت حمام خون راه میاندازد
و…

کاری از بانو نازنین

Facebook Comments Box