پیشینه شناسی شاهنامه ۷ دوره آهن، عصر کاوه و کیانیان #شاهنامه

دوره آهن (Iron Age) پس از یک دوره رکود ناشی از خشکسالی که اوج آن حدود دویست سال (از ۴.۰۰۰

پیشینه شناسی شاهنامه ۶ دوره مفرغ، عصر ضحاک #شاهنامه

دوره مفرغ یا برنز (Bronze Age) را عصر شهرنشینی نیز می‌نامند. این دوره پس از پایان طوفان‌ها و بارندگی‌های سیل‌آسایی

پیشینه شناسی شاهنامه ۵ دوره مس، عصر جمشید #شاهنامه

دوره مس یا کالولیتیک (Chalcolithic/ Copper Age) را با نام‌های عصر اِنِئالیتیک (Eneolithic/ Æneolithic)، عصر سنگ و مس، و عصر

پیشینه شناسی شاهنامه ۳ دوره میان‌سنگی، عصر هوشنگ #شاهنامه

  دوره میان‌سنگی را با نام‌های دوره مزولیتیک (Mesolithic)، دوره فراپارینه‌سنگی (Epipaleolithic) و بر اساس شیوه‌های ابزارسازی، دوره زارزی/ زارزین

پیشینه شناسی شاهنامه ۲ دوران پارینه‌سنگی، عصر کیومرث #شاهنامه

  دوران پارینه‌سنگی که آنرا دوران کهن‌سنگی، عصر حجر (Stone Age)، عصر غارنشینی و دوران پالئولیتیک (Paleolithic) نیز می‌نامند، خود

پیشینه شناسی شاهنامه ۱ پیشگفتار #شاهنامه

  مردمان پامیروایرانی و ساکنان فلات ایران از مردمانی بوده‌اند که به تاریخ و سرگذشت پیشینیان دلبستگی داشته‌ و آنرا