تحریم سپاه و حضور حشدالشعبی ها در ایران

بررسی تحریم سپاه پاسداران از طرف دولت آمریکا و قرار دادن آنها در لیست گروههای تروریستی و دعوت نظام جمهوری

فراخوان ۱۷ دی۹۶ آزادی پوشش زنان #اعتراضات_سراسری #freeiran

روز ۱۷دی برای دفاع از حق انتخاب زنان ایرانی از هنرمندان و قشر متوسط ایران دعوت می شود که به

پیام سخنگوی رنسانس ایرانی در پشتیبانی خیزش دیماه ۹۶ #تظاهرات_سراسری #iran

  نیروهای مسلح پاره ای از ملت ایران هستند و خودشان از وضعیت کشور به ستوه آمده اند. در ضمن،

پیشکش جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی: سروده کورش بزرگ از امیر صادقی (فرزند شاهنامه) به مناسبت هفتم آبان

#کورش #پاسارگاد #نوزایی  #رنسانس