پیشینه شناسی شاهنامه ۲ دوران پارینه‌سنگی، عصر کیومرث #شاهنامه

  دوران پارینه‌سنگی که آنرا دوران کهن‌سنگی، عصر حجر (Stone Age)، عصر غارنشینی و دوران پالئولیتیک (Paleolithic) نیز می‌نامند، خود

پیشینه شناسی شاهنامه ۱ پیشگفتار #شاهنامه

  مردمان پامیروایرانی و ساکنان فلات ایران از مردمانی بوده‌اند که به تاریخ و سرگذشت پیشینیان دلبستگی داشته‌ و آنرا

اندرزهای اردشیر بابکان، بنیادگذار رسمی ایرانشهر

نامی ترین گزاره ای که از اردشیر پاپكان، بنیادگذار شاهنشاهی ساسانی، برجای مانده است و پیوسته گفته و نوشته می

وزیر محترم امور خارجه ایالات متحده امریکا، جناب آقای رکس تیلرسون

  در اظهار نظر جنابعالی در تاریخ نُهُم ماه جون در باره بحران پدید آمده میان قطر و عربستان، از