برنامه آنلاین: برندگان مسابقه شاهنامه جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی #شاهنامه #رنسانس ایرانی

#رنسانس ایرانی #شاهنامه #نوزایی ایرانی Facebook Comments

بیانیه سپاسگزاری و پشتیبانی از حماسه سازان هفتم آبان

هفتم آبان امسال، برگ درخشانی در تاریخ معاصر کشورمان رقم خورد. در اوج نگرانی ایران دوستان از وضعیت درونی کشور